Blog

צילום תנוקות רכים שרק נולדו, הצילום המתבצע בדרך כלל עד גיל שבועיים-שלושה בזמן שהתינוק ישן, בצילום ניובורן נדרשת המון מקצועיות וסבלנות.